Web Analytics

Startpagina provincie Friesland

Over Friesland

De Nederlandse provincie Friesland strekt zich uit langs het IJsselmeer en de Waddenzee. Het omvat een aantal Waddeneilanden, evenals het vasteland. Een deel van Groot-Friesland, Westerlauwers Friesland ligt aan de Lauwers. Friesland is qua oppervlakte de grootste provincie van Nederland en staat op de derde plaats qua landoppervlak. De provincie is zeer laaggelegen, met als hoogste punt op de Bosberg bij Appelscha een hoogte van 26 meter. Inclusief de Waddeneilanden ligt het hoogste punt op de Vuurboetsduin op 45 m.

Hindeloopen

Workum

Franeker

Bolsward

Dokkum

Heerenveen

Leeuwarden

Drachten

Harlingen

Sneek

Stavoren

IJlst

Sloten

Datum laatste wijziging: 16-06-2022

Aanmaakdatum: 16-06-2022

Rubrieken: 14

Links: 0